Groenplus Nieuwsbulletin 3

oktober 2020

Bladkorven

De gemeente Moerdijk heeft weer bladkorven op strategische punten geplaatst. Groenplus is verantwoordelijk voor het ledigen van de korven. Op dit moment treffen wij, naast bladafval, ook veel takken en ander afval in de korven aan. Dit bemoeilijkt het leegmaken, en zorgt er ook voor dat afvalstromen niet goed gescheiden worden. Alleen puur bladafval wordt namelijk volledig verwerkt tot compost. Al het andere restmateriaal moeten wij dus – vaak handmatig – scheiden van het blad. Dat kost tijd en mankracht, en daarmee onnodig veel geld. Daarnaast is het gemeentebeleid er op gericht dat wanneer de korven niet voor bladafval gebruikt worden, deze uiteindelijk verwijderd worden. Daarom verzoeken wij u nogmaals de bladkorven echt alleen te gebruiken voor dat waar ze voor bedoeld zijn: bladafval! Zo helpen we elkaar.

Snoeien

Snoeien is voor ons jaarrond terugkomend werk. Op dit moment zijn de heesters en verschillende bomen aan de beurt. Als u wilt weten wat en waar we snoeien, kunt u binnenkort het definitieve snoeiplan op onze website vinden.

Japanse Duizendknoop

De Japanse Duizendknoop is een lastig te bestrijden plant die van nature niet voorkomt in Nederland. De plant behoort tot een van de meest invasieve exoten. Ook in de gemeente Moerdijk staat deze plant op een aantal locaties. Er loopt op dit moment een proef met betrekking tot de bestrijding van deze plant. In het buitengebied van Klundert (aan de Pelikaan) is een stuk grond bewerkt met een bodemreset-methode. Helaas kunnen we nog geen bevindingen delen, maar zodra we meer weten, brengen wij u uiteraard spoedig op de hoogte.

Meldingen

Jaarlijks ontvangt de gemeente Moerdijk ongeveer 2000 meldingen over de openbare ruimte via de BuitenBeter-app. In vier eenvoudige stappen kunnen via deze app loszittende stoeptegels, rondslingerend afval of andere opmerkelijke zaken in de buitenruimte gemeld worden. Dit geldt ook voor meldingen die betrekking hebben op de groenvoorziening en overlast van ratten in de openbare ruimte in uw woonomgeving.

Bij de gemeente worden de meldingen meteen na ontvangst gefilterd, en worden de meldingen die Groenplus moet afhandelen meteen aan ons doorgegeven. Zodra wij de melding ontvangen, wordt meteen de betreffende buitencoördinator op de hoogte gesteld.

Hij zorgt er vervolgens voor dat de melding opgepakt wordt en, zo mogelijk, direct afgewerkt wordt. De buitencoördinator verzorgt ook de terugkoppeling van de melding naar de gemeente.

Wij vragen uw begrip dat de afhandelingstermijn van een melding soms conflicteert met de uitvoering. Zo kan het zijn dat u een melding maakt van een kaal stuk in een plantvak, waarna wij deze melding opnemen in ons inboetplan. Op dat moment melden wij de melding af, maar is deze dus nog niet effectief afgehandeld. De daadwerkelijke uitvoering van het aanplanten van de beplanting wordt in het najaar uitgevoerd en de betreffende melding wordt daarin dus meegenomen.