Groenplus Nieuwsbulletin 5

Februari 2021

Nieuwe Projectleider bij Groenplus

Per 1 februari heeft de huidige projectleider van Groenplus, Luuk Daemen, een nieuwe betrekking gevonden bij Staatsbosbeheer. Zijn opvolger is de 34-jarige Jacob van Hattum uit Dirksland. Jacob is net voor kerst gestart in een voor hem nieuwe rol. Hij gaat voor Groenplus vooral de aansturing van de mannen buiten op zich nemen, naast andere praktische zaken die uit het project voortvloeien.

Links vertrekkend Projectleider Luuk Daemen en rechts zijn opvolger Jacob van Hattum

Jacob van Hattum is gepokt en gemazeld in het aanleggen en onderhouden van kunstgrasvelden, en heeft ook de nodige ervaring als grondwerker en shovelmachinist. Zijn kennis en ervaring op het gebied van infrastructuur gaan hem naar eigen zeggen goed van pas komen bij het werken in het groen. ,,Er zijn veel raakvlakken”, vertelt hij. ,,De uitdaging zit er voor mij in dat ik met veel nieuwe facetten te maken krijg. Ik ga er in met een open vizier en wil vooral veel naar buiten om in de uitvoering van het project gericht te sturen. De inwoners van Moerdijk gaan mij echter niet veel zien, want die rol is voor de buitencoördinatoren weggelegd. Ik blijf op de achtergrond.”

Terugblik 2020

Vertrekkend projectleider Luuk Daemen blikt terug op het afgelopen jaar Groenplus Combinatie in de gemeente Moerdijk.

 • Ondanks het vuurwerkverbod heeft Groenplus toch veel schade aan prullen-/ en hondenpoepbakken geconstateerd na de jaarwisseling. De exacte cijfers zijn nog niet bekend bij de Groenplus Combinatie. Voor wat betreft het opruimen van (afgeschoten) vuurwerk, kunnen we gelukkig melden dat dit binnen de perken is gebleven conform de verwachting.
 • De buitencoördinatoren zijn het afgelopen jaar goed in hun rol gegroeid. Zij zijn steeds meer het boegbeeld geworden van de wijk en worden ook steeds vaker aangesproken. Dat is precies zoals de bedoeling is.
 • De samenwerking met de gemeente Moerdijk en de WVS loopt naar tevredenheid en dat continueren wij graag op deze wijze. Vooral binnen de ploegen met WVS-mensen was het in het begin zoeken naar de juiste balans met de nieuwe manier van aanpak van het groen, maar die balans is er nu. De interactie tussen alle partijen is goed.
 • Alle hotspots binnen de gemeente Moerdijk zijn het afgelopen jaar in beeld gebracht en hier wordt op tijd op geacteerd.
 • De integrale aanpak die de gemeente Moerdijk bij Groenplus heeft ondergebracht, biedt grote voordelen hebben wij gemerkt. Het combineren van werkzaamheden komt de beeldkwaliteit, zoals die is opgesteld door de gemeenteraad, ten goede kunnen we constateren.
 • Die beeldkwaliteit is over het algeheel verbeterd in vergelijking tot een jaar geleden.
 • In 2020 zijn zo´n 11.000 bomen gesnoeid, hiermee is een achterstand ingelopen en kunnen we in 2021 de reguliere hoeveelheid snoeien.

Planning

Wekelijks gaat Groenplus de planning van werkzaamheden op Facebook communiceren. Let wel: aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend. Heeft u opmerkingen en/of vragen over de planning, dan wordt u verzocht om dit rechtstreeks kenbaar te maken bij de gemeente Moerdijk via de BuitenBeter-app.

Fort Sabina

Binnenkort start Groenplus met het knotten van de wilgen op het terrein van Fort Sabina in Heijningen. Daar staan ruim 70 wilgen die verlost gaan worden van hun ‘tenen’. Deze wilgentenen kunt u als inwoner van Moerdijk gratis op komen halen. Houd Facebook in de gaten voor de exacte datum van het knotten. En natuurlijk geldt hier: wie het eerst komt, wie het eerst maalt en op is op.

Snoeien

We zijn net gestart met het snoeien van de knot-, vorm- en leibomen in de hele gemeente Moerdijk. Jaarlijks wordt ongeveer een derde van deze bomen per toerbeurt gesnoeid volgens een vastgesteld schema. Op sommige locaties worden alle bomen gesnoeid, maar er zijn ook locaties waar we om de twee bomen één boom snoeien. Door het om-en-om snoeien van bomen is er altijd een schuilplaats voor dieren.

Inboeten

Inboeten, oftewel het opvullen van kale plekken in de plantenvakken, staat gemeentebreed ook op de agenda op korte termijn.

Zolang de vakken nog goed zijn, worden deze weer opgevuld met nieuwe beplanting. Wanneer plantenvakken dermate kaal zijn, of er probleemonkruiden in staan, vullen wij dit vak niet aan c.q. boeten we dat vak niet in. De gemeente Moerdijk neemt dan zelf een besluit over de nieuwe mogelijkheden voor dat betreffende plantenvak.

Voor uw en onze veiligheid

We zijn overal aan het snoeien, ook de bomen. Voor uw veiligheid, maar ook voor die van onze medewerkers, wijzen wij u daarom op het volgende:

 • Er kunnen takken vallen uit de bomen die wij aan het snoeien zijn. Wees alert als u zich op dat moment in de buurt bevindt.
 • We rijden rond met hoogwerkers en rond bouwmachines bestaat er altijd aanrijdgevaar.
 • Door de wijk plaatsen wij regelmatig verkeerafzettingen wanneer wij onze werkzaamheden uitvoeren. Dat is voor uw veiligheid, maar ook voor de veiligheid van onze medewerkers. Houdt u zich aan de aan- en verwijzingen die met de betreffende afzettingen gegeven worden.
 • Er kunnen rond plantsoenen takken liggen die nog niet opgeruimd zijn. Dit kan mogelijk struikelgevaar opleveren, waarbij wij u dan ook vragen om voorzichtig te zijn als u dergelijke losse takken ziet liggen rondom een plantsoen.