Groenplus Nieuwsbulletin 6

Juni 2021

Geplande werkzaamheden

Snoeien blokhagen, heesters en bodembedekkers

Onlangs zijn we in de gemeente Moerdijk gestart met het snoeien van blokhagen, heesters en bodembedekkers. De blokhagen worden aan de bovenkant en zijkanten gesnoeid, en bij de heesters worden alleen de zijkanten gesnoeid. De bodembedekkers worden aan de bovenkant en zijkant gesnoeid. De snoeiwerkzaamheden worden uitgevoerd op basis van de door de opdrachtgever voorgeschreven beeldkwaliteit. Deze kunt u vinden op de website. De uitvoering van deze snoeiwerkzaamheden zal machinaal plaatsvinden.

Borstelen/vegen

Voor de onkruidbeheersing op verharding zetten wij de komende periode veeg- en borstelmachines in. Het onkruid wordt vervolgens opgeveegd door de achterop komende veegmachine. Mogelijk ontstaat er stofvorming bij het borstelen en vegen, waar u hinder van kan ondervinden. Uiteraard proberen wij dit te voorkomen, maar tijdens droge perioden is dit niet altijd mogelijk.

Onkruidbeheersing beplanting

Net als met maaiwerkzaamheden, zijn wij ook doorlopend bezig met het beheersen van het onkruid in de plantvakken. Het gehele jaar zijn in iedere kern 1 of meerdere teams aan het werk die worden aangestuurd door onze buitencoördinatoren. Daarnaast hebben we extra personeel ingezet, en hopen we hiermee het onkruid te beheersen volgens de afgesproken beeldkwaliteit.

Opgeleverde werkzaamheden

Inboet beplanting

In de voorbijgaande weken hebben wij op diverse plaatsen in de gemeente kale plekken in de plantvakken aangevuld met nieuwe beplanting. De plantvakken die dermate kaal zijn, of waar probleemonkruiden in staan, hebben wij niet ingeboet. De gemeente Moerdijk zal beslissen over de invulling voor deze vakken.

Bomen (ver)planten

Naast de inboet heesterbeplanting, hebben wij ook zo’n 70 nieuwe bomen geplant in de gemeente Moerdijk. Verspreid door alle kernen zijn deze aangeplant. Deze bomen dragen bij aan een duurzame koele woonomgeving.

Daarnaast hebben wij ook 4 grotere bomen verplant, met behulp van een verplantmachine. In onderstaande afbeelding ziet u de machine, waarmee een boom in zijn geheel wordt uitgeschept en opgepakt. Vervolgens transporteert de vrachtwagen de boom naar de plaats waar hij terug geplant gaat worden, en wordt de boom in een vooraf gemaakt gat aangeplant.

Mulchen

Binnen de gemeente Moerdijk zijn diverse plantvakken aangelegd volgens het GreentoColour®-concept. Dit concept richt zich op het realiseren van kleurige, onkruidarme plantvakken in het openbaar groen. In maart, en het mag tot midden april, maaien we de vaste planten kort bij de grond af. Het maaisel (de mulch) laten we liggen, omdat hieruit de in de loop van de zomer de opgeslagen voedingsstoffen weer beschikbaar komen als voeding voor de planten. Door het maaien activeren we de adventiefknoppen van de planten, waardoor de beplanting steeds teruggebracht wordt in een eerstejaarsfase. Dit zorgt mede voor de lange levensduur.

Impressie voor en na het mulchen

Overige nieuws

Sponsoring veiligheidshesjes

Op zaterdag 22 mei zijn de zwerfafvalruimers in Klundert in het zonnetje gezet. Wij als Groenplus combinatie hebben hierin onze bijdrage geleverd door het sponsoren van naar wens bedrukte veiligheidshesjes.

Wethouder Jack van Dorst van de gemeente Moerdijk en voorzitter Henk Strootman van het Klunderts Ondernemers Kontakt waren hierbij aanwezig, en gaven hun blijk van waardering aan de vrijwilligers. Ook BN De Stem en de Moerdijkse Bode hebben een nieuwsbericht gepubliceerd in de krant en online. Groenplus combinatie ondersteunt graag dit soort initiatieven, waarbij vrijwilligers ons helpen om de buitenruimte op orde te houden. Onze bijdrage werd erg gewaardeerd door de vrijwilligers. Daarnaast ontvingen we van diverse vrijwilligers complimenten over het onderhoud van de buitenruimte.

Planning

De planning van de werkzaamheden die de Groenplus combinatie uitvoert in de gemeente is wekelijks te vinden op de Facebook pagina. Ook is de planning inzichtelijk via de website van de Groenplus combinatie. Hier staat onder het kopje ‘Beheer’ een link die doorverwijst naar de wekelijkse planning.

Heeft u vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met: info@groenpluscombinatie.nl. Uiteraard mag u onze buitencoordinatoren die werkzaam zijn in de verschillende kernen altijd aanspreken!